Trygghetslarm för äldre- Mobila trygghetslarm

Vad är ett trygghetslarm?

Ett trygghetslarm är utformat för att vara användarvänligt och tryggt att ha med sig i alla miljöer. De senaste modellerna av dessa larm är digitala och kräver inte fast telefoni, vilket möjliggör mobilitet för användarna.

Ett trygghetslarm är anpassad för att äldre lätt ska kunna använda det med en stor och tydlig larmknapp för att lätt kunna aktiveras nödsituationer. Larmen kan bäras på olika sätt, som exempelvis runt armen eller halsen, beroende på larmets modell.

Funktioner

Trygghetslarmen är kopplade till en larmcentral, en vårdinrättning, ett äldreboende eller till de äldres närstående beroende på inställningarna. Många trygghetslarm har dessutom möjligheten för tvåvägskommunikation, vilket underlättar för både användaren och de kontakter som är kopplade till larmet.

Dessutom är det inte ovanligt att dessa larm har funktioner som spårning, övervakning och positionering i realtid, vilket är en fördel inte bara för de äldre utan även för privat bruk och för anhöriga.

Hur fungerar ett trygghetslarm?

Trygghetslarm fungerar genom att kombinera funktioner som larmning, kommunikation och spårning. Dessa funktioner styrs av ett system som är kopplat till varje enskilt larm. Systemet ger de ansvariga eller nära anhöriga möjligheten att få larm och kommunicera med larmbäraren.

Mobila trygghetslarm

De moderna systemen för personlarm skiljer sig markant från de traditionella larmen. Ett mobilt trygghetslarm, såsom det Minifinder erbjuder, använder mobil GSM-teknik istället för det fasta telenätet. Detta innebär att larmen inte är bundna till användarens bostad, utan fungerar överallt där det finns mobilnätverkstäckning.

Dessa mobila trygghetslarm är ofta kopplade till en app, som kan användas på smartphones, datorer eller surfplattor. Genom appen kan anhöriga och vårdgivare övervaka och interagera med larmet. Det kan innefatta att ta emot och svara på larm, spåra användarens position i realtid, och ibland även övervaka användarens hälsotillstånd genom olika sensorer.

Användning

Äldre personer är en särskilt utsatt grupp när det gäller olyckor och hälsoproblem. Ett larm ger dem möjlighet att snabbt få hjälp i en nödsituation, oavsett om det handlar om en fallolycka, en hjärtattack eller andra hälsorelaterade problem. Det ökar deras självständighet och trygghetskänsla i hemmet och ger även deras anhöriga och vårdpersonal en extra känsla av trygghet.

Trygghetslarm till anhörig

Trygghetslarm är inte bara för äldre, utan kan även användas i vården för att övervaka personer som behöver extra uppmärksamhet, som de med funktionsnedsättning eller äldre. Dessa larm är användbara för vårdhem, äldreboenden, vårdcentraler och sjukhus för att övervaka personer på distans.

För privat bruk

Det finns även larm för privat bruk, med avancerade funktioner som kan passa en bredare användargrupp. Dessa inkluderar funktioner som pulsmätning, kartor, geofence, fallarm och vibrationer. Moderna trygghetslarm är flexibla och kan anpassas efter användarens behov, vilket gör dem användbara i en mängd olika situationer.