Flytt till Äldreboende – Så funkar det

Här har vi samlat information för dig som vill veta mer om boende för äldre

Hoppa till innehåll:

Vad är äldreboende?

Äldreboende kallas de boenden för personer över 65 år som inte längre klarar av att bo kvar hemma eftersom de behöver omsorg eller tillsyn dygnet runt. Äldreboende kallas ofta vård- och omsorgsboende eller särskilt boende. Tidigare benämndes äldreboenden ålderdomshem och ibland långvård, vårdhem eller sjukhem.
Den som blir beviljad en plats bor i ett rum eller en lägenhet i en byggnad där det finns tillgång till gemensamma utrymmen och personal dygnet runt.

Vad kostar en plats på äldreboende?

En grov uppskattning är att en plats på äldreboende kostar runt 12 000 kronor i månaden (2021).

Månadskostnaden består av tre separata delar:

 • Hyran
 • Omsorgsavgiften
 • Måltidsavgiften

Månadskostnaden varierar mellan kommunerna och summan 12 000 kronor per månad (2021) har tagits fram enligt exemplet nedan:

 • Hyra 6 000 kr
 • Omsorgsavgift 2 500 kr
 • Måltidsavgift 3 500 kr
 • Total månadskostnad 12 000 kr

Hyran

Hyresavgiften varierar beroende på boendets storlek och regleras på samma sätt som vanliga hyresrätter.

Omsorgsavgiften

Omsorgsavgiften beror på inkomsten och avgiftsutrymmet men är aldrig mer än maxtaxan (2139kr/mån 2021). Läs mer om avgiftsutrymmet på socialstyrelsen.se (Källa Avgifter inom äldreomsorgen, sida 9)

Måltidsavgiften

Helpension, det vill säga alla måltider, kostar ungefär 3 500 kronor per månad.
Måltidsavgiften varierar beroende på hur många måltider man har per dag. Man väljer själv om man vill ha frukost, lunch, middag, mellanmål och kvällsmål och på vilka dagar.

Bostadstillägg

Kostnaden kan bli högre än man klarar av, även om man delar inkomst med en partner. Då går det bra att ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten.

Kvar att leva på - äldreboende

Om inkomsten ändå inte räcker kan man ansöka om garantibelopp. Det betyder att man ska ha en viss summa kvar att leva på i äldreboendet när allt är betalt. Har man inte det kan kommunen sänka sina avgifter för mat och hyra.

Flytta till äldreboende – Checklista

Det kan vara skönt att ta hjälp från en anhörig då det är dags för flytt till äldreboende. Följ checklistan för att komma igång med det viktigaste:

 • Flyttstäda den gamla bostaden
 • Sälja eller säga upp den gamla bostaden
 • Säga upp gamla avtal, som telefon, tv, internet, hemförsäkring
 • Göra en adressändring
 • Kolla med Pensionsmyndigheten om man har rätt till bostadstillägg i det nya boendet
 • Meddela hemtjänst och hemsjukvård om flytten
 • Lämna tillbaka trygghetslarm och andra lånade hjälpmedel

Hur söker man till äldreboende?

Läs vidare nedan eller se Förenade Cares video om att söka äldreboende. Processen är relativt enkel, men det kan vara bra att ta hjälp av en närstående.

 1. Kontakta en biståndshandläggare i din kommun
 2. Träffa biståndshandläggaren under ett hembesök
  Förbered gärna läkarintyg och kontaktuppgifter till vårdpersonal som kan styrka omsorgsbehovet.
 3. Lämna in ansökan
  Ofta kan anmälan fyllas i gemensamt under hembesöket
 4. Invänta beslut
  Det brukar bara ta några dagar.
 5. Välj boende
  Läs mer under Får man välja äldreboende själv?
 6. Invänta plats på boendet
  Du har rätt att bli placerad direkt, men kan bli tillfälligt placerad på ett korttidsboende eller ett annat äldreboende än det du sökt till.

Privata äldreboenden

Drygt hälften av Sveriges kommuner erbjuder äldreboenden i privat regi enligt Lagen om Valfrihet (källa vårdföretagarna.se).
Privata äldreboenden drivs inte kommunalt utan har avtal med kommunen om att bedriva verksamhet.
Kostnaden för den boende är densamma som för en plats på ett kommunalt boende. Båda finansieras via skattemedel.
På alla vårdhem i Sverige ställer man regelbundet frågor till de äldre och deras anhöriga om hur de upplever boendet. Resultaten visar att kvaliteten på privata boenden är högre än de kommunala på 18 av 20 jämförbara parametrar (källa vårdföretagarna.se).

Att välja mellan olika privata äldreboenden

Många av de stora aktörerna som driver privata äldreboenden är finansierade av riskkapitalister och har stort fokus på att generera vinst till aktieägarna.

Vi rekommenderar Förenade Cares äldreboenden som finns i bland annat Malmö, Tomelilla, Uppsala, Åkersberga och Östersund. De sticker ut som ett familjeägt företag och har vuxit i popularitet i Sverige på senare år.
Miljön i deras boenden genomsyras av en känsla av familj och det som gör livet värt att leva. Här uppmuntras de boende att hålla liv i sina intressen, ha kvar sina gamla vanor och att inte ge upp sina små egenheter. Deras engagerade och välutbildade personal sprider gemenskap och glädje för att göra dagarna meningsfulla. Förenade Care lever upp till sitt motto – omtanke, vänlighet och service.

Vad krävs för att få plats på äldreboende?

När en person över 65 år behöver ett särskilt boende ansöker man om en plats på äldreboende hos kommunen.
Personen som söker plats på äldreboende ska ha så omfattande vårdbehov att de inte (längre) kan tillgodoses av hemtjänsten. Att känna sig mycket otrygg i hemmet kan också väga in i beslutet. Vanligast är att man haft hemtjänst innan man behöver flytta till ett vårdhem. Du får svar på vanliga frågor om hemtjänst här.

När är det dags att flytta till demensboende?

Det är alltid personen själv som bestämmer om hen vill flytta (så länge det inte finns en god man eller förvaltare). Många äldre ser det som något negativt att ”hamna på ålderdomshem” och som anhörig kan man bara förklara varför man tycker att det skulle kännas tryggare om den äldre flyttar. Det är viktigt att inte skuldbelägga, vare sig den äldre eller sig själv under samtalet. Ofta är det först när olyckan är framme som man övertygas om att det är dags att flytta till demensboende. Till exempel att den som blivit dement irrar bort sig eller ramlar.
Tar den äldre beslutet att flytta kan man som anhörig hjälpa till med allt som behöver göras genom så kallad anhörigbehörighet eller en framtidsfullmakt som förklaras i den här videon på anhöriga.se

Vad är särskilt boende?

Särskilt boende är ett samlingsnamn för olika kommunala bostadsformer anpassade för personer som behöver omsorg för att klara vardagen.

Är det skillnad på äldreboende och särskilt boende?

Nej. Äldreboende är en form av särskilt boende.

Får man välja äldreboende själv?

Ja. Den som blivit beviljad plats på ett vård- och omsorgsboende har rätt att själv välja boende i den kommun man bor.
Om det är platsbrist på boendet man valt kan man bli tillfälligt placerad någon annanstans, till exempel på en annan ort eller kommun, eller på ett korttidsboende.
Personer med demens som blivit tillfälligt placerade under en längre tid rekommenderas ibland att inte flytta när en plats öppnas upp eftersom det kan kännas otryggt att byta miljö.

Vad är demensboende?

Demensboenden är äldreboenden anpassade för äldre med demensdiagnos. Det kan vara en egen avdelning i ett vanligt äldreboende, eller en helt egen byggnad.
Demensboenden skiljer sig från vanliga äldreboenden genom att det finns specialutbildad personal och att de hålls låsta för att skydda de boende.