Förenade Care – FC Personlig Assistans

Om FC Personlig Assistans

Förenade Care erbjuder personlig assistans under namnet FC Personlig Assistans.
Bolaget har verksamheter i både Danmark och Sverige och erbjuder även äldreboenden, hemtjänst, dagverksamhet och andra former av omvårdnad.
Förenade Care är familjeägt och har varit i servicebranschen i 60 år. De har runt 9 000 medarbetare.

Företagskultur

Förenade Care särskiljer sig från andra stora koncerner genom att de är familjeägda och att all personal har ett genuint intresse för mänskliga relationer.

Familjeföretag

Korta beslutsvägar hjälper till att anpassa vården efter kunden, inte efter aktieägare eller riskkapitalister. Nöjda kunder är i fokus och därför satsar man kontinuerligt på produktutveckling, medarbetarutveckling och utbildning.

Omtanke – Vänlighet – Service

Förenade Cares motto, ”Omtanke – Vänlighet – Service”, syftar till att locka fram livsglädjen så att livet känns meningsfullt. Vård ska inte bara hjälpa dig överleva, du ska leva, skratta och glädjas i tillvaron. Företagskulturen genomsyras av mottot och ligger till grund för hur man behandlar både kunder, medarbetare och samarbetspartners.

Värdegrundsledare

Alla verksamheter inom Förenade Care har dedikerade team och ledare som jobbar aktivt med värdegrundsfrågor. Både brukaren och närstående erbjuds en individuell värdegrundsplan.

Omdömen om Förenade Care

En bra och trivsam arbetsplats med mycket lärande och man får chans till att utvecklas. Stort fokus på teamarbete runt varje kund. Alla arbetsgrupper arbetar efter gemensamma spelregler som gör att arbetsmiljön är trygg att arbeta i för både personal och kund. Man blir glad av att komma till jobbet.”

- Medarbetare