Mellanhanden Assistans & Utbildning

Om Mellanhanden

Mellanhanden AB bildades 2009 eftersom grundaren ville ge sin son ett gott liv trots hans funktionsnedsättning.
Företaget bedriver verksamhet i Kalmar, Kronoberg, Jönköping, och Blekinge Län.

Så jobbar Mellanhanden med personlig assistans

Mellanhandens nyckelord är närhet och ägarna jobbar därför själva som arbetsledare. De är fast övertygade om att pedagogik är en viktig ”medicin”. Både för de barn, vuxna och ungdomar som har behov av assistans och för medarbetarna själva.
Personalen har både allmänna utbildningar som till exempel Assitentutbildning, Hjärt-lungräddning och brandskydd samt skräddarsydda utbildningar som Tecken som stöd, Lyftteknik och Diagnosspecifika utbildningar.
Medarbetarna fokuserar på att fungera som personlig resurs för kunden genom att vara flexibla, lyhörda och integritetsbevarande.

Kundnöjdhet hos Mellanhanden

Positivt bemötande och bra i form om företagets filosofi.”

- G. Karlsson