I kundavtalet regleras vilka olika ansvar som assistansbolaget och kunden har gentemot varandra. Om en konflikt mellan kund och assistansbolag skulle uppstå är kundavtalet ett viktigt dokument. Av den anledningen är det viktigt att kundavtalet representerar hur du vill att din personliga assistans ska fungera. 

Allt som ni kommer överens om bör stå med i kundavtalet. Vissa assistansbolag hänvisar ibland till ett så kallat standardavtal och att er muntliga överenskommelse ändå gäller. Det bör du som kund inte acceptera, begär istället ett avtal anpassat till dig och era enskilda överenskommelser.

Där är några tips på viktiga punkter i kundavtalet:

1. Uppsägningstid och bindningstid
Hur ser det ut om du vill byta assistansbolag och avsluta avtalet? Med en lång uppsägningstid eller bindningstid kan du bli tvingad till att stanna i assistansbolaget en lång tid. Flertalet assistansbolag erbjuder faktiskt 0 dagar i både uppsägningstid och bindningstid. Vi rekommenderar dock inte att du accepterar en uppsägningstid på mer än 3 månader eller bindningstid på mer än en 1 månad.

2. Vem gör vad
I avtalet ska arbetsfördelning mellan kund och assistansbolag specificeras. Vissa vill själv ansvara för bemanning och schemaläggning, andra vill ha tryggheten av att assistansbolaget sköter bemanning och vikarier. Det är därför viktigt att det är reglerat vem som ansvarar för vikariebemanning. Andra viktiga punkter är arbetsledning, lönesättning samt rekrytering.

3. Stöd
Vilket stöd vill du ha? Är det viktigt med jourtelefon dygnet runt, så ska det också specificeras i avtalet.

4. Assistansersättning
Du bör ha rätt att själv bestämma hur din assistansersättning ska användas. Du kan också kräva att få redovisning av hur assistansersättningen faktiskt har används. Detta kan i så fall stå med i avtalet.

Det finns egentligen ingen gräns för vad som kan ingå i ett kundavtal med ett assistansbolag. Det viktiga är att kundavtalet representerar hur du faktist vill ha din personliga assistans. Ställ krav och ställ krav på att det ska ingå i avtalet.

 

 

Leave a Reply