Bara för att någon är nöjd med sitt assistansbolag, betyder inte det att det även är rätt assistansbolag för dig. Det viktiga är att du hittar ett assistansbolag som passar dig och hur du vill ha din personliga assistans.  

Det första du bör fundera över är hur du vill ha din personliga assistans? Utefter det hitta ett assistansbolag som stämmer överens med dina önskemål

Vill du sköta mycket själv?
Många vill ha ett assistansbolag där kunden själva får sköta mycket av sin personliga assistans. Du kanske vill ta hand om schema, bemanning, rekrytering och andra uppgifter i assistentgruppen. Det kanske är viktigt för dig att själv hålla i anställningsintervjuer och utforma platsannonser.
Många företag erbjuder personlig assistans på detta sätt. De kan ha utarbetade arbetssätt för att du så smidigt som möjligt ska kunna sköta stora delar av din personliga assistans.
Assistansbolaget tar alltid arbetsgivaransvaret för dina personliga assistenter. En viktigt del att fundera över är vilket typ av stöd du önskar i dina arbetsuppgifter. Ett bollplank kan vara bra att ha i olika situationer.

Vill du att assistansbolaget sköter det mesta?
Alla vill inte ta ett större eget ansvar, utan låter hellre assistansbolaget sköta det mesta av den personliga assistansen. Du kanske tycker det är tryggt att ha en personlig assistans som fungerar utan att du behöver fundera kring hur det ska planeras. Här är det viktigt att du hittar ett assistansbolag som har resurserna till att ge dig en trygg assistans och ändå ge dig den på ditt sätt.

Geografiskt avstånd
Många assistansbolag bedriver sin verksamhet över hela landet på orter långt ifrån sina kontor. Det kan fungera alldeles utmärkt, men det viktiga är att du känner att avståndet inte är ett hinder. Det finns tekniska lösningar som krymper avstånden. Vill du att assistansbolaget sköter det mesta, kanske det kan vara en bra ide att ha lite närmare till sitt assistansbolag.

Extra service
Vad är mer viktigt för dig i din assistans? Hur vill du ha stöd? Vill du ha trygghet av att kunna använda dig av en vikariepool? Det finns många olika tjänster som assistansbolag tillhandahåller.

Leave a Reply