Ett alternativ till att anlita ett assistansbolag eller kommun för utförande av din personliga assistans, är att anordna din personliga assistans i egen regi. Du behöver inget tillstånd från IVO, men du har istället en anmälningsplikt

För att kunna anordna din egna personliga assistans så behöver du bedriva assistansen i ett företag. Du kan själv välja vilken bolagsform du vill använda dig av. Det finns vissa skillnader mellan ett vanligt assistansbolag och att anordna sin assistans själv

Tillstånd/anmälan IVO
Företag som även vill kunna anordna personlig assistans åt andra än bara sig själv måste ha tillstånd av IVO. Vill du däremot endast anordna dig egna assistans behöver du inte ansöka om tillstånd. Istället skickar du in en anmälan till IVO.

Vinst
Ett företag som anordnar personlig assistans i egen regi får inte göra vinst. Kostnaderna ska redovisas för försäkringskassan och överskottet av utbetald assistansersättning måste återbetalas. Ett assistansbolag som har tillstånd av IVO får däremot göra vinst, även om ägarna av assistansbolaget låter bolaget anordna deras egna assistans.

Arbetsgivaransvar
På samma sätt som ett vanligt assistansbolag måste hänsyn tas till arbetstidsregler, kollektivavtal och andra regler och lagar.

Leave a Reply